ใส่แหวนนิ้วไหนดี

ใส่แหวนนิ้วไหนดี เสริมดวง เคล็ดดีๆ จาก “หมอช้าง”

ใส่แหวนนิ้วไหนดี

แหวน นอกจากจะเป็นเครื่องประดับ ที่ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชาย จะใส่เพื่อ ความเท่ ดูง่า สวยงาม ที่ต่างมีความนิยม มากกว่าเครื่องประดับอื่นๆ ไม่น้อย นอกจากใส่เพื่อความสวยงามแล้ว สำหรับบางคน การใส่แหวน ยังถือเป็นเคล็ด ในการเสริมดวง เรียกทรัพย์ เป็นต้น สำหรับ ชาย หญิง บางคน ยังไม่ทราบว่า ใส่แหวนนิ้วไหนดี เคล็ดไม่ลับ จาก หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา มาดูกันเลย

การใส่แหวนที่นิ้วโป้ง

การใส่แหวนที่นิ้วโป้งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง คนที่เหมาะจะใส่แหวนในนิ้วนี้ มักจะมีอาชีพที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการสั่งการ สั่งคนมากๆ ก็จะช่วยเรื่องนี้ แต่หากเป็นคนที่มั่นใจในตนเองมากเกินไป อาจจะต้องลดความมั่นใจนั้นลงบ้าง คงต้องเปลี่ยนมาใส่นิ้วข้างขวาแทน

การใส่แหวนที่นิ้วโป้ง

 

การใส่แหวนนิ้วชี้

นิ้วชี้บ่งบอกถึงการมีอานาจบารมี การมีเหตุและผล การมีภาวะความเป็นผู้นำ หากจะให้ช่วนเสริมเรื่องนี้ควรใส่แหวนที่นิ้วชี้ซ้าย แต่การใส่แหวนที่นิ้วชี้ขวา จะเป็นคนที่จัดการระเบียบได้ดี

การใส่แหวนนิ้วชี้

การใส่แหวนที่นิ้วกลาง

เป็นนิิ้วที่หมายถึงการตัดสินใจ มีเหตุผล คนที่ใส่แหวนนิ้วกลางนี้ก็จะช่วยเสริมให้เป็นคนที่ต้องตัดสินใจได้ดี สำหรับการใส่ทางขวา คือจะเหมาะกับคนที่ชอบศิลปะ งานที่เกี่ยวกับศิลปะ และช่วยเรื่องไม่ให้เงินทองรั่วไหลได้

การใส่แหวนที่นิ้วกลาง

การใส่แหวนนิ้วนาง

สำหรับนิ้วนางข้างซ้าย การใส่ในนิ้วนี้จะช่วยเสริมเรื่องการเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  อยู่เสมอ สำหรับข้างขวา มักเป็นเรื่องของกฎระเบียบ การใส่ข้างจะเหมือนเป็นคนที่ยึดติดกับกฎระเบียบ

การใส่แหวนนิ้วนาง

การใส่แหวนที่นิ้วก้อย

นิ้วก้อยซ้ายเหมาะกับคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการพูด การพูดที่มีความน่าเชื่อถือ การเจรจาต่างๆ จะเสริมเรื่งอนี้ แต่ถ้าหากเป็นคนที่พูดมากอยู่แล้ว ให้เปลี่ยนมาใส่แหวนที่ก้อยซ้ายแทน ก็จะช่วยลดเรื่องการพูดมากลงได้

การใส่แหวนที่นิ้วก้อย