แหวนนพเก้า

แหวนนพเก้า แหวนรัตนชาติ แหวนมงคล ที่ควรมี?

แหวนนพเก้า

ในบรรดาแหวนทั้งหลายที่เป็นเครื่องประดับ มีความเชื่อที่ว่า แหวนนพเก้า เป็นแหวนที่มีความมงคล เพราะไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด ย่อมนิยมแหวนชนิดนี้ ซึ่งจะประดับไปด้วยอัญมณีทั้งหมด 9 ชนิด ได้แก่ ทับทิม , บุษราคัม , มรกต ,ไพลิน , เพทาย , โกเมน , มุกดาหาร ,ไพฑูรย์ และ เพชร

อัญมณีทั้งหมดมีอำนาจพเศษที่จะช่วยเสริมสิริมงคลต่อผู้ส่วมใส่ ในต่างประเทศก็มีความเชื่อเช่นนี้เหมือนกัน เรารู้จักอัญมณีเหล่านี้เป็นเครื่องประดับที่อยู่คู่มนุษย์มานาน แต่ก่อนในอดีต มนุษย์นั้นนิยมนำอัญมณีเหล่านี้มาเป็นเครื่องราง โดยเชื่อว่าเป็นวัตถุมงคล มีพลังอำนาจ

แหวนนพเก้า

สำหรับประเทศไทยความเชื่อเรื่องแหวนนพเก้าได้รับอิทธพลมาจากอินเดีย คำว่า นพเก้า หรือ แก้ว 9 ประการ เป็นอัญมณีที่มีความเป็นสิริมงคลสูงสุด ซึ่งอัญมณีเหล่านี้ มีความเชื่อที่เปรียบเสมือนพลังจากจักรวาล ซึ่งใช้แทนดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ดวง ในสุริยะ จึงเป็นที่มาของมงคล ที่ช่วยปกป้องจากอันตราย และมีแต่ความโชคดี ผู้ใดได้มาครอบครองถือว่าเป็นสิริมงคลยิ่งนัก มาดูกันว่าความหมายของแต่ละอัญมณีทั้ง 9 นั้น หมายถึงอะไรกันบ้าง

  • ทับทิม เป็นอัญมณีที่มีสีแดง มีความหมายว่า ประสบแต่ความสำเร็จ มีอายุยืน มีลาภยศ
  • บุษราคัม อัญมณีสีเหลือง มีความหมายว่า เป็นที่รัก มีเสน่ห์
  • มรกต อัญมณีสีเขียว มีความหมายว่า ความกล้าหาญ ศรัทธา และสามารถปกป้องให้พ้นจากอันตรายทั้งหลาย
  • ไพลิน อัญมณีสีน้ำเงิน คนไทยเรียก สีหมอกเมฆ นิลกาฬ มีความหมายว่า หินที่มาจากฟ้า เกี่ยวกับ ความรัก ร่ำรวย มีเมตตา
  • เพทาย อัญมณีสีฟ้า มีความหมายว่า ชนะคดี มีชัย และร่ำรวย
  • โกเมน อัญมณีสีแดงก่ำ มีความหมายว่า ช่วยให้สุขภาพดี อายุยืน
  • มุกดาหาร อัญมณีสีขาวหมอกมัว มีความหมายว่า มีพลังด้านปกปักรักษาจากสัตว์ร้าย ชนะศัตรู อยู่ดีร่มเย็น
  • ไพฑูรย์ อัญมณีสีเขียว น้ำผึ้ง เหลืองอมเขียว หรือเรียกว่า แก้วตาแมว มีความหมายว่า เสริมพลังชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ เทวดาคุ้มครอง ป้องกันภัยพิบัติ อาถรรพ์ต่างๆ
  • เพชร อัญมณี สีขาวใส มีความหมายว่า ความรัก ยิ่งใหญ่ ร่ำรวย มีชัยแก่ศัตรู